Θεωρητικό Πλαίσιο

 

Το Πρόγραμμα PISA πραγματοποιείται σε τριετείς κύκλους, με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα των  Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και της Κατανόησης Κειμένου, να αποτελεί την έμφαση κάθε φορά. Μαζί με το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο, εξετάζεται και ένα συμπληρωματικό αντικείμενο το οποίο θεωρείται ως επίκαιρο για την εποχή.

Ξεκινώντας από την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου το 2012, το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο ήταν τα Μαθηματικά μαζί με την Επίλυση Προβλήματος.  Στο PISA 2015 έμφαση αποτέλεσαν οι Φυσικές Επιστήμες μαζί με τη Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος. Στο PISA 2018 το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο θα είναι η Κατανόηση Κειμένου. Το θεωρητικό πλαίσιο κάθε γνωστικού αντικειμένου αναθεωρείται κατά τον κύκλο όπου το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί έμφαση. Ως εκ τούτου, πιο κάτω παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ανά έτος ενημέρωσης.

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατανόηση Κειμένου (2018)

Φυσικές Επιστήμες (2015)

Μαθηματικά (2012)

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος (2015)

Επίλυση Προβλήματος (2012)