Συντονιστής Σχολείου

 

Συνάντηση Σχολικών Συντονιστών - Υλικό Παρουσίασης (Πιλοτική Φάση PISA2018)

Συνάντηση Σχολικών Συντονιστών - Υλικό Παρουσίασης (Κύρια Φάση PISA2018)

 

1. Στοιχεία Συντονιστή Σχολείου (Κύρια Φάση PISA 2018) (Προθεσμία: 06/09/2017)

 

2. Υποβολή στοιχείων επιλέξιμων μαθητών (Κύρια Φάση PISA 2018) (Προθεσμία: 19/09/2017)

 

3. Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της εξέτασης PISA 2018 / Not suitable Testing dates (Προθεσμία: 17/01/2018)

 

4. Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών/List of Eligible students.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο/Press here to download the file (ΕΛΛ(ENG)

Πατήστε εδώ για να ανεβάσετε το αρχείο/Press here to Upload the file (Προθεσμία/Deadline: 17/01/2018)

Αβάκιο (Οδηγίες

 

5. Ενημερωμένο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών (Προθεσμία: 21/02/2018)

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τυχαίας δειγματοληψίας των μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Κύρια Φάση της Έρευνας PISA 2018. Ο κατάλογος των μαθητών του σχολείου σας που έχουν επιλεγεί, έχει σταλεί στο email σας.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στο συγκεκριμένο μήνυμα και να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται μέχρι την Τετάρτη 21/02/2018.