Ιστοχώρος για Σχολεία (PISA 2018)

 

Ο χώρος αυτός αφορά αποκλειστικά στα άτομα που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διεξαγωγή του Προγράμματος

Διευθυντής Σχολείου

Συντονιστής Σχολείου

Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής

Υπεύθυνος Χορήγησης Δοκιμίου

Υλικό για Συνεδρία Προσωπικού