Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος (2015)

 

Ορισμός

Η δεξιότητα συνεργατικής επίλυσης προβλήματος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εμπλέκεται αποτελεσματικά σε μια διαδικασία όπου δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες επιχειρούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν και ανταλλάσσουν γνώσεις και δεξιότητες σε μια προσπάθεια να επιλύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόβλημα. 

 

Definition 

The english version of the framework can be found on the OECD website