Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Εθνικό Κέντρο  PISA 2018

Κέντρο Εκπαιδευτκής Έρευνας και Αξιολόγησης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40 Λεωφ. Μακεδονίας
2238, Λατσιά

 

T: 22 402388
F: 22 560118

 

Ιστοχώρος: http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy