Αποδεσμευμένο υλικό

 

Εδώ παρουσιάζεται αποδεσμευμένο υλικό (παραδείγματα έργων) για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Για εξάσκηση των μαθητών στο ηλεκτρονικό δοκίμιο αξιολόγησης στις Φυσικές Επιστήμες, πατήστε εδώ. Ακολούθως επιλέξτε ένα από τα 4 θέματα που παρουσιάζονται και στη επιλογή γλώσσας, επιλέξτε Greek Cyprus.

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατανόηση Κειμένου

Φυσικές Επιστήμες

Μαθηματικά

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος

Επίλυση Προβλήματος