Επίλυση Προβλήματος (2012)

Ορισμός

Η δεξιότητα επίλυσης προβλήματος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εμπλέκεται σε μια γνωστική διαδικασία κατανόησης και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, όπου η μέθοδος της επίλυσης δεν είναι εμφανής από την αρχή. Προϋποθέτει επίσης την προθυμία του ατόμου να εμπλακεί σε τέτοιες καταστάσεις, ώστε να πετύχει ως αναστοχαζόμενος πολίτης. 

Definition 

The english version of the framework can be found on the OECD website