Αποτελέσματα

 

Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Προγράμματος PISA, όπως αυτά προέκυψαν από τη συμμετοχή της Κύπρου. 

 

PISA 2015

 

PISA 2012