Μαθηματικά (2012)

 

Ορισμός 

Ο εγγραμματισμός στα Μαθηματικά ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να προσδιορίζει και να κατανοεί τον ρόλο των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, να αναπτύσσει τεκμηριωμένες κρίσεις και να χρησιμοποιεί τη μαθηματική γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή, για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής του ως σκεπτόμενος, δημιουργικός και ενεργός πολίτης. Σε αυτό το πλαίσιο ο εγγραμματισμός αναφέρεται κυρίως στη δυνατότητα δημιουργικής σύνθεσης και εφαρμογής γνώσεων και διαδικασιών στην επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος στα Μαθηματικά. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται στο πλαίσιο καθημερινών καταστάσεων και η επίλυσή του απαιτεί την εφαρμογή της μαθηματικής γνώσης....περισσότερα

 

Definition 

The english version of the framework can be found on the OECD website