Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής

 

1. Στοιχεία υπεύθυνου καθηγητή Πληροφορικής (Κύρια Φάση PISA 2018) (Προθεσμία: 06/09/2017)

2. Αναφορά Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (Προθεσμία: 17/01/2018)

*Αν χρειαστείτε τις Οδηγές Εκτέλεσης πατήστε εδώ (ΕΛΛ), (ENG), 

Αν χρειαστείτε τις Οδηγίες για το Αβάκιο πατήστε εδώ

2.1. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Καταχώρισης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (ΕΛΛ) (ENG)

2.2. Πατήστε εδώ για να συμπλήρώσετε τα αποτελέσματα του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (ΕΛΛ, ENG) (Προθεσμία: 17/01/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν έχετε πρόβλημα με το/α USB που σας δόθηκε/αν 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Λογισμικό Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (ΕΛΛ)

(Σημείωση: Το αρχείο να γίνει unzip στο root του USB)

In case there is a problem with the provided USB(s)

Press here to download the Systems Diagnostic Software (ENG)

(Note: Unzip the file to the USB root) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------