Ενημερωτικό Υλικό

 

Εδώ παρουσιάζεται ενημερωτικό υλικό από προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος PISA. Το υλικό αυτό αφορά σε:

1. Ενημερωτικά τρίπτυχα

2. PISA in Focus

3. Συχνές Ερωτήσεις