Διάχυση Αποτελεσμάτων

Παρουσιάσεις 

Παρουσίαση Το Πρόγραμμα PISA 2018, ‘Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης’ (Διήμερο εκπαιδευτικού) Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου, 14 Μαρτίου 2018

Παρουσίαση: Αξιολόγηση του επιπέδου αλφαβητισμού των Κύπριων 15χρονων μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου: το Διεθνές Πρόγραμμα PISA, στο Συμπόσιο «Αξιολόγηση Γλωσσικού Γραμματισμού: Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα στο Κυπριακό Συγκείμενο», στο Συνέδριο: Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Χώροι, Λόγοι, Πρακτικές», Λευκωσία, 28-29 Νοεμβρίου 2017.

Παρουσίαση  «Συνοπτικά Αποτελέσματα Προγράμματος PISA 2015» Δημοσιογραφική Διάσκεψη, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 7 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση  «Συνοπτικά Αποτελέσματα Προγράμματος PISA 2015» στην Ομάδα Εργασίας PISA 2015 (Επιθεωρητές Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 5 Δεκεμβρίου 2016

Καραγιώργη, Γ. (2014)  ‘Κύπρος: Τα Αποτελέσματα του Προγράμματος PISA 2012 Προκλήσεις για το Μέλλον’. Συνέδριο «Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος PISA: Τα επόμενα βήματα για την Κύπρο», Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 6 Οκτωβρίου 2014

Παρουσίαση «Η υλοποίηση του Προγράμματος PISA 2012 στην Κύπρο» στους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Φεβρουάριος 2014

Συζήτηση «Πρόγραμμα PISA 2012» με τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 12 Ιουνίου 2014

Παρουσίαση  «Συνοπτικά Αποτελέσματα Προγράμματος PISA 2012» στην Επιτροπή Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 11 Ιουλίου 2014

 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 7 Δεκεμβρίου 2016