Οικοσελίδα

Το Πρόγραμμα PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Κατανόησης Κειμένου, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της, στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται από το 2000. Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA για πέμπτη φορά. Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ήταν το 2012 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά - και η δεύτερη συμμετοχή ήταν το 2015 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος τις Φυσικές Επιστήμες, η τρίτη ήταν το 2018 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο την Κατανόηση Κειμένου, η τέταρτη ήταν το 2022 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες και η πέμπτη θα είναι το 2025. Τον συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος στην Κύπρο έχει αναλάβει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) του Προγράμματος PISA 2025 στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2024, ενώ η Κύρια Φάση (Main Survey) θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025. 

Το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα PISA 2025 είναι οι Φυσικές Επιστήμες. Όλα τα εργαλεία, τα οποία περιελάμβαναν τα δοκίμια αξιολόγησης Κατανόησης Κειμένου, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, καθώς επίσης και τα Ερωτηματολόγια Μαθητή/Μαθήτριας και Σχολείου, θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, σε όλα τα ελληνόφωνα σχολεία θα χορηγηθούν δοκίμια αξιολόγησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος PISA 2022 ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (www.pisa.oecd.org).

 

 

 

 

Πηγή: http://iep.edu.gr/pisa/ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ελλάδας)

 

Τελευταία Νέα