Οικοσελίδα

Το Πρόγραμμα PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Κατανόησης Κειμένου, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της, στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται από το 2000 κάθε τρία χρόνια. Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA για τέταρτη φορά. Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ήταν το 2012 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά - και η δεύτερη συμμετοχή ήταν το 2015 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος τις Φυσικές Επιστήμες, η τρίτη ήταν το 2018 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο την Κατανόηση Κειμένου και η τέταρτη θα είναι το 2022. Τον συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος στην Κύπρο έχει αναλάβει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) του Προγράμματος PISA 2022 στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, ενώ η Κύρια Φάση (Main Survey) θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, η Κύρια Φάση αναμενόταν να ολοκληρωθεί το 2021. Όμως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, η Κύρια Φάση έχει μετατεθεί για το 2022. 

Το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα PISA 2022 είναι τα Μαθηματικά. Όλα τα εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα δοκίμια αξιολόγησης Κατανόησης Κειμένου, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, καθώς επίσης και τα Ερωτηματολόγια Μαθητή και Σχολείου, θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (www.pisa.oecd.org).

 

 

 

 

Πηγή: http://iep.edu.gr/pisa/ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ελλάδας)

 

Πηγή: https://www.oecd.org/pisa/, (ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)

 

Τελευταία Νέα