Οικοσελίδα

Το Πρόγραμμα PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Κατανόησης Κειμένου, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της, στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται από το 2000 κάθε τρία χρόνια. Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA για τρίτη φορά. Η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου ήταν το 2012 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο τα Μαθηματικά - και η δεύτερη συμμετοχή ήταν το 2015 - με υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος τις Φυσικές Επιστήμες. Τον συντονισμό και τη διεξαγωγή του Προγράμματος στην Κύπρο έχει αναλάβει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) του Προγράμματος PISA 2021 στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, ενώ η Κύρια Φάση (Main Survey) θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2021.

Το υπό έμφαση γνωστικό αντικείμενο στο Πρόγραμμα PISA 2021 είναι τα Μαθηματικά. Όλα τα εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνουν τα δοκίμια αξιολόγησης Κατανόησης Κειμένου, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, καθώς επίσης και τα Ερωτηματολόγια Μαθητή και Σχολείου, θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (www.pisa.oecd.org).

 

Τελευταία Νέα

  1. Εγκύκλιος για την κύρια φάση του PISA 2018 (31/8/17)